Systemy Operacyjne

Aktualnie treść wykładu jest gruntownie uaktualniania. Poszczególne wykłady będą się pojawiać w trakcie ich tworzenia. Tymczasowo wykłady, ze względu na dużą wielkość plików PDF zamieszczone są pod adresem http://so.tomana.net/pdf

Materiały do wykładu Systemy Operacyjne

Temat 1 – Integracja ze sprzętem
Temat 2 – Przegląd systemów operacyjnych Windows i Unix
Temat 3 – Przegląd systemów Mac OS X oraz wbudowanych
Temat 4 – Podstawowe funkcje systemów operacyjnych
Temat 5 – Obsługa pamięci masowych i systemów plików
Temat 6 – Proces startowania systemu operacyjnego
Temat 7 – Usługi systemów operacyjnych
Temat 8 – Mechanizmy sieciowe systemów operacyjnych

Tezy do wykładu

Funkcje systemu operacyjnego
Porównanie systemów Windows
Cechy poszczególnych systemów WIndows
Cechy innych systemów operacyjnych (OS/2, MacOs
Cechy systemów Unix
Cechy systemu Linux
Typy jądra systemu
Cechy jądra systemu
Różnice kerneli w systemach Windows
Zarządzanie procesami w Windows
Zarządzanie zadaniami i procesami w Unix
Komunikacja z jądrem w systemie Unix
Fizyczna obsługa dysków (ATA,SCSI)
Fizyczne zabazpieczenia dysków
Podział dysku na partycje
Funckje systemu plików
Zasada działania tabeli alokacji plików
Przegląd systemów plików w Windows
Zalety systemu plików NTFS
Zasady działania unixowych systemów plików
Fizyczny proces uruchamiania komputerów PC
Zawartość MBR (Master Boot Record)
Funckje specjalistycznych Boot Loaderów
Możliwości NTLDR
Proces startowania systemu Unix
Logowanie błędów w systemach operacyjnych
Zdalne zarządzanie komputerem w systemach Windows
Usługi terminalowe w systemach Windows i Unix
Badania wydajności systemów Windows
Konfiguracja systemów Windows
Konfiguracja systemów Unix

Wpisz komentarz

You must be logged in to post a comment.