Kategoria: Zarządzanie projektami

Projekt edukacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 roku uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, czyli w planowym, zespołowym działaniu mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Zaangażowanie w pracę nad projektem będzie miało w konsekwencji wpływ na ocenę z zachowania, a temat projektu zostanie wpisany na świadectwie szkolnym.

Metoda projektów nie jest nowością, ponieważ najlepsi nauczyciele stosują ją z powodzeniem od lat. Jednak teraz wszyscy uczniowie mają obowiązek wzięcia udziału w takim przedsięwzięciu i będą ze swojej pracy rozliczeni.

Wykorzystanie różnorodnych metod do rozwiązania problemu, konieczność porozumiewania się w zespole, potrzeba terminowości i skuteczności podejmowanych działań ma skłonić uczniów do aktywności i obudzić w nich kreatywność. Ponadto daje możliwość wykorzystania posiadanej i zdobywanej wiedzy w praktyce.

Ze względu na fakt powszechności internetu i atrakcyjność dla ucznia doskonałym narzędziem do prowadzenia projektów szkolnych jest platforma internetowa. Jedną z nich jest system zarządzania projektami, gdzie grupa może określić cele, zadania wraz z terminami i osobami odpowiedzialnymi. System daje możliwość gromadzenia plików związanych z projektem, a także innej dokumentacji. Nauczyciel opiekujący się grupą projektową ma jasny obraz wkładu pracy każdego z uczniów, może koordynować i kontrolować pracę. Całą pracę nauczyciel może prześledzić i na tej podstawie wystawić ocenę.

Pozostaje życzyć gimnazjalistom sukcesu w realizacji ciekawych projektów. Jeżeli przy tej okazji zdobędą umiejętność wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych, pożytek będzie podwójny! W przyszłości, gdy znajdą się w pracy będą lepiej umieli współpracować w zespole. I o to w końcu chodzi w edukacji – wreszcie ktoś na górze w tej materii zaczyna myśleć.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie firmami cały czas się zmienia. Stare kanony są zawsze na czasie, ale powiew nowych rozwiązań jest bardzo zauważalny. Mnie osobiście o wiele bardziej podoba się zarządzanie firmą z nastawieniem na projekty a nie procesy i procedury. Ogólnie idea jest fajna o ile pracownicy jej nie sabotują. Procesy i procedury muszą być, bo to porządkuje działania, ale tak naprawdę dopiero zmiana organizacji działania na projekty daje realny pozytywny skutek. Pod pojęciem projektu zazwyczaj funkcjonuje zlecenie od klienta lub jakaś grupa działań wewnętrznych. W ramach takiego projektu zbiera się wszelkie dane na których się pracuje, rejestruje się kontakty, organizuje się zadania pracowników oraz najczęściej kontroluje koszty.

W ramach WizjaNet korzystamy z naszego własnego systemu, który jest elementem systemu ERP/CRM. Pozwala to na dużą integracje realizacji projektu z wszelkimi innymi danymi, np. kontakty z CRM, zadania pracowników z CRM, faktury i dokumenty kosztowe z ERP, zamówienia i oferty z ERP, zlecenia produkcyjne z MRP, itp. Duży system tego typu świetnie się sprawdza w firmach, które wdrażają tego typu system ERP.

System zarządzania projektamiW praktyce mniejsze firmy, gdzie funkcjonuje wiele aplikacji a integracja systemów jest zbyt kosztowna, zarządzanie projektami jest dość trudne. W takich przypadkach świetnie mogą się sprawdzić systemy zarządzania projektami oparte o zewnętrzne aplikacje najczęściej w technologii www. Jednym z takich systemów z jakiego korzystam to goProjekt. Aplikacja jest prosta w obsłudze i nastawiona na małe i średnie firmy. Posiada poza ewidencją celów i zadań centralny bank maili i plików. Do ciekawych elementów można zaliczyć zarządzanie tablicami, na których wszyscy uczestnicy projektu mogą pracować oraz powiązania poprzez które można definiować dowolną siatkę połączeń elementów projektu. Najbardziej praktycznym rozwiązaniem tego typu systemów jest chyba powiadamianie uczestników w formie mailowej z możliwością odpowiadania na te maile. Pozwala to korzystać normalnie z poczty elektronicznej a wszystkie kopie maili zapisują się w odpowiednich wątkach projektu.