Dyplomanci

Witam studentów, którzy przymierzają się do dyplomu

Szukam studentów, którzy:

 • potrafią sprawnie samodzielnie programować (PHP,Java,C)
 • chcą raczej w terminie zrobić dyplom
 • są kontaktowi i nie będą unikać spotkań ze mną
 • chcą zrobić dyplom najlepiej na ocenę 5
 • rozważają możliwość komercjalizacji pracy

Dla dyplomantów dostępne są: Zasady pisania pracy dyplomowej

Poniżej zamieszczam listę tematów, które mogę promować.

Lista aktualnych tematów

Poniższa lista to tylko ogólne tematy do rozwinięcia, lub dokładnego uszczegółowienia.

 • System aktualizacji danych źródłowych XML w Adobe InDesign
Zbudowanie przy pomocy skryptów w Adobe InDesign mechanizmu aktualizacji importowanego źródła XML
 • System zagnieżdżania równań matematycznych MathML
Zbudowanie aplikacji konwersji równań matematycznych w języku MathML w procesie składu
 • System monitoringu serwisów internetowych
Zbudowanie aplikacji, która monitorowałaby określony zbiór serwisów internetowych i raportowała o zmianach ich wybranej treści
 • System internetowej tablicy grupowej wymiany informacji
Zbudowanie systemu pozwalającego na wspólną pracę na grupowej tablicy z możliwością wspólnej jednoczesnej edycji
 • System zabezpieczania płyt cd-r/dvd-r przed kopiowaniem
Zbudowanie aplikacji, która pozwoli przy odpowiednio nagranej płycie zabezpieczyć ją przed kopiowaniem.
 • System sterowania komputerem przy pomocy głosu
Zbudowanie aplikacji, która pozwoli na rejestrację dowolnych poleceń głosowych połączonych z wybranymi akcjami komputera, co pozwoli na podstawowe sterowanie komputerem przy pomocy głosu
 • Sterowanie komputerem przy pomocy pilota podczerwieni
Zbudowanie aplikacji, która przy pozwoli na sterowania komputerem przy pomocy pilota na podczerwień
 • Gra symulacyjna sterowania makroekonomicznego gospodarką
Zbudowanie systemu internetowego, który na podstawie różnego rodzaju wskaźników makroekonomicznych jak populacja, przyrost naturalny, poziom zarobków, struktura wiekowa, ceny, sytuacja mieszkaniowa, stan dróg pozwalałby na symulowanie zmian makroekonomicznych kraju na podstawie sterowania podatkami, stopami procentowymi, ulgami, wydatkami budzetowymi, itp.
 • Monitoring położenia grupy samochodów na podstawie sieci komórkowej
Zbudowanie aplikacji na telefon komórkowy, która będzie rejestrowała oraz wysyłała przez Internet informacje o aktualnej pozycji
 • Mobilne sterowanie inteligentnym domem
Zbudowanie aplikacji na telefon komórkowy do sterowania inteligentnym domem

to nie wszystkie aktualne tematy, niektóre mam w zarysie w głowie – proszę więc pytać osobiście.

Lista tematów zrealizowanych

Poniżej lista tematów, które są w trakcie realizacji lub już są zrobione. Pomoże to Wam określić jaką tematyką się zajmuję.

 • Internetowy system aktywnej nauki matematyki
Zbudowanie grupy appletów w javie, które pozwolą na symulację działania różnych funkcji matematycznych oraz zagnieżdżania ich w stronach internetowych
 • Mobilny system analizy wydatków
Zbudowanie aplikacji w Javie na telefon komórkowy, która pozwoliłaby na rejestrację codziennych wydatków i przenoszenia ich do systemu internetowego
 • System dystrybucji informacji przy pomocy Bluetooth
Zbudowanie aplikacji na PC lub router z otwartym systemem operacyjnym, który pozwoli wyszukiwać telefony bluetooth w otoczeniu i wysyłać informacje na nie (wiadomości, aplikacje, itd.)
 • System zarządzania reklamą wielomonitorową
Zbudowanie aplikacji internetowej, która pozwoli na zarządzanie zdalnym uruchamianiem reklam na wielu monitorach
 • Mobilny system planu lekcji
Zbudowanie systemu układania planu lekcji i dostępu mobilnego do niego
 • Internetowy system historii nauki ucznia
Zbudowanie internetowego systemu rejestracji historii nauki uczniów w szkołach
 • System synchronizacji plików na różne systemy operacyjne
Napisanie aplikacji do synchronizacji plików pomiędzy różnymi komputerami z różnymi systemami operacyjnymi poprzez skrzynkę IMAP
 • Internetowy system kontroli pracowników
Zbudownie internetowej aplikacji do rejestracji czasu pracy oraz zadań w systemie zadaniowo-projektowym
 • Mobilny system komunikacji osób uprawiających sporty zespołowe
Zbudowanie aplikacji na telefon komórkowy pozwalającej na społecznościowe dopasowywanie grup ludzi do amatorskiego uprawiania sportów zespołowych
 • Mobilny społecznościowy system turystyczny
Zbudowanie aplikacji na telefon komórkowy, która na podstawie GPS lub informacji z sieci komórkowej pozwalać będzie na dostęp do informacji o obiektach turystycznych w okolicy na podstawie informacji z portalu społecznościowego internetowego informacji o obiektach turystycznych
 • Wyświetlanie aktualnej pozycji na mapie na podstawie GPS
Zbudowanie aplikacji wyświetlającej pozycji na mapie (pliku JPG). Pozycja zczytywana ma być z wewnętrznego lub zewnętrznego GPS.
 • System planowania zakupów na telefon komórkowy
Zbudowanie aplikacji na telefon komórkowy do zaznaczania listy zakupów a następnie odznaczania ich w sklepie
 • System zabezpieczania tajnych informacji w telefonie
Zbudowanie aplikacji do przechowywania tajnych i zastrzeżonych informacji w telefonie (np. piny, numery kart kredytowych, hasła)
 • Mobilne sterowanie inteligentnym budynkiem
Zbudowanie systemu do sterowania inteligentnym budynkiem na telefonie komórkowym
 • Wirtualna klasa
Zbudowanie internetowego systemu do komunikacji z rodzicami dzieci w szkole podstawowej lub gimnazjum
 • System sterowania serwerem poprzez smsy
Zbudowanie aplikacji komunikacji serwera Linux z użytkownikiem poprzez telefon komórkowy z wykorzystanie programu gnokii. Aplikacja ma czytać SMSy z podłączonej kablem komórki i podejmować podstawowe akcje oraz wysyłać SMSy w przypadkach krytycznych.
 • System obsługi magazynu wysokiego składowania z przesuwnymi regałami
Zbudowanie aplikacji wydawania i przyjmowania towarów na magazyn wysokiego składowania z regałami przesuwnymi.
 • Rozliczania kosztów samochodu w telefonie (zajęty)
Zbudowanie aplikacji do rejestracji wydatków związanych z autem takich jak tankowanie, przeglądy w telefonie komórkowym
 • Mobilny system sterowania multimediami (zajęty)
Zbudowanie aplikacji do bezprzewodowego sterowania z telefonu komórkowego multimediami na komputerze. Dostosowanie open sourcowej aplikacji bemused do nowej platformy telefonów Symbian S60v.3
 • Internetowy system drzew genealogicznych (zajęty)
Zbudowanie aplikacji internetowej do budowania i prezentacji drzew genealogicznych
 • Internetowe sterowanie inteligentnym budynkiem (zajęty)
Zbudowanie systemu do sterowania inteligentnym budynkiem z przeglądarki internetowej
 • System monitoringu ruchu indywidualnego użytkownika w sieci WiFi (zajęty)
Zbudowanie systemu podgląda ruchu jaki generuje indywidualny użytkownik w sieci bezprzewodowej WiFi
 • System modyfikacji tabeli ARP w sieci Microsoft (zajęty)
Serwis windowsowy do zdalnego modyfikowania statycznej tabeli ARP współpracujący z serwerem Windows 2003
 • System zarządzania linkami (zajęty)
Internetowy system do zarządzania zbiorem linków na wielu serwisach internetowych
 • Zarządzania serwerami wirtualnymi Linux przy użyciu XEN (zajęty)
Zbudowanie internetowego systemu podglądu działania wirtualnych maszyn wraz z podstawowym sterowaniem nimi

Comments are closed.