Java

Materiały do zajęć z przedmiotu Programowanie w języku Java

Wykład 1 Wprowadzenie do języka java, składnia języka PPT Materiały
Wykład 2 Biblioteki javy, przegląd podstawowych klas PPT Materiały
Wykład 3 Obsługa wyjątków, operacje IO PPT Materiały
Wykład 4 Biblioteka AWT – Podstawy PPT Materiały
Wykład 5 Biblioteka AWT – Rozszerzenia PPT Materiały
Wykład 6 Applety, Programowanie wątków PPT Materiały
Wykład 7 Swing Podstawy PPT PDF Materiały
Wykład 8 Swing Komponenty PPT PDF Materiały
Wykład 9 Kolekcje, Struktury danych PPT Materiały
Wykład 10 Programowanie sieciowe PPT Materiały
Wykład 11 Zarządzania bazami danych PPT Materiały

Ćwiczenia laboratoryjne

 1. Napisać klasę do wyswietlania generowanego losowo hasla w formacie bababababa gdzie b to spolgloska i a to samogloska
 2. Napisać klasę Pokoj zawierającą wymiary pomieszczenia (dlugosc,szerokosc,wysokosc). Klasa ma posiadać konstruktor oraz metody wyswietlające objetość, powierzchnie ścian, powierzchnie podłogi, koszt malowania (przy zadanym koszcie 1m2), koszt podłogi (przy zadanym koszcie 1m2) W programie głównym stworzyć kilka obiektów klasy Pokój (np.salon,kuchnia,sypialnia) i na podstawie przykładowych danych wyświetlić wszystkie informacje.
 3. Napisać program wczytujący z klawiatury wartosci dla obiektów z zadania 2 oraz zapisujący je w pliku tekstowym. Obsłużyć wszelkie możliwe wyjątki programu.
 4. Napisać program wczytujący z klawiatury parametry funkcji kwadratowej oraz wyświetlający jej rozwiązania. Obsłużyć wszelkie możliwe wyjątki programu.
 5. Napisać program który ma: zapytać ile liczb wczytać, zalokować odpowiednią tablicę, wczytać te liczby oraz wyświetlić średnią wartość z tej tablicy
 6. Napisać aplikację graficzną z menu Kieruj z opcjami lewo,prawo,dol,gora, oraz z menu Figura z opcjami kwadrat,trojkat,kolo. Opcje menu pozwalać mają na przesuwanie figury. Dodatkowo ma dzialac klawiatura i klikniecie myszki powodowac ma przesuniecie figury w to miejsce
 7. Napisać aplikację graficzną z polami kwota kredytu, oprocentowanie, liczba rat. Aplikacja ma generować listę z kwotami rat. Obsłużyć wszelkie wyjątki.
 8. Napisać aplikację graficzną w AWT z polami napięcie podłączone oraz zmierzone natężenie prądu. W menu ma być opcja „wylicz”, która wyświetli w osobnym oknie oporność kabla.
 9. Napisać powyższą aplikację w swing
 10. Zmodyfikować przykład 66 z wykładu tak, żeby wykres odświeżał się bezpośrednio w trakcie edycji w polach
 11. Napisać applet, który wyświetlał będzie formularz z danymi: imie,nazwisko, wiek, email,adres strony przycisk sprawdz ma sprawdzac poprawnosc danych (imie z dużej litery bez spacji, nazwisko z dużej litery, email z @, url z http://)
 12. Napisać program z polami LICZBA i WYNIK oraz menu z opcjami kwadrat, pierwiastek, obwód koła o promieniu, pole koła o promieniu. Wybranie opcji ma do pola WYNIK wstawić odpowiednią wyliczoną wartość na podstawie pola liczba. Obsłużyć wszystkie wyjątki.
 13. Napisać applet w swing, który wyświetli listę (JList) z linkami. Po kliknięciu ma się pojawić komunikat „Czy chcesz przejść do strony …” i po wybraniu TAK, przeglądarka ma załadować daną stronę.
 14. Napisać applet z polem temperatura oraz listą rozwijalną z pozycjami kelwiny, farenheity. Przycisk ma wyliczyć temperaturę w stopniach celsjusza do drugiego pola.
 15. Napisać aplikację w swing z polem temperatura oraz listą rozwijalną z pozycjami kelwiny, farenheity. Pozycję w menu mają wyświetlić komunikat z temperaturą w stopniach celsjusza.

Wpisz komentarz

You must be logged in to post a comment.