Programowanie Systemów Internetowych

Materiały do wykładu Programowanie Systemów Internetowych

Witam studentów, materiały zamieszczone tutaj są jeszcze niekompletne. Proszę o wszelkie sugestie.

Wszystkie przykłady omawiane na wykładzie znajdują sie pod adresem http://marcin.wsi.edu.pl/zaj/php

Program nauczania

 • Wprowadzenie do tworzenia systemów internetowych
  • Przegląd obecnych technik programowania serwerowego
  • Zasady tworzenia systemów internetowych
 • Operacje na formularzach WWW
  • Zasady nazewnictwa pól
  • Metody przekazywania parametrów POST i GET poprzez formularz oraz przez linki
 • Rozbudowane operacje na formularzach WWW
  • Przekazywanie tablic przez formularz
  • Wysyłanie plików przez formularz
 • Składnia oraz zmienne
  • Zmienne, tablice oraz tablice asocjacyjne
  • Podstawowe operacje warunkowe
 • Operacje plikowe
  • Sekwencyjne przetwarzanie plików
  • Otwieranie zdalnych plików ftp i http
 • Bazy danych
  • Wykonywanie poleceń SQL na bazie mysql
  • Przetwarzanie danych z bazy mysql
 • Operacje na tekstach
  • Podział tekstu na tablicę – explode
  • Wyrażenia regularne
 • Rozszerzenia stosowane w systemach internetowych
  • Zabezpieczanie dostępu do paneli administracyjnych
  • Wykorzystanie ciasteczek oraz sesji

Ćwiczenia laboratoryjne

 1. Napisać strone, wyświetlającą datę najbliższej zmiany czasu. Zasadę wyznaczania znaleźć na google.
 2. Napisać skrypt, który wyświetli formularz danych osobowych a po wypełnieniu pokaże cenę biletu. Uwzględnić wiek, naukę, emeryturę
 3. Napisać stronę, która na podstawie pliku tekstowego CSV o formacie nazwisko,data_urodzenia wyświetli statystykę występowania znaków zodiaku
 4. Napisać formularz zapytania ofertowego z danymi firmy: nazwa, adres, nip, telefon, email, tekst zapytania. Skrypt ma dane z formularza zweryfikować przy pomocy wyrażeń regularnych, następnie zapisać w pliku CSV oddzielanym znakami „^^” oraz wysłać maile z potwierdzeniem do nas oraz do składającego zapytanie.
 5. Napisać formularz wystawiania rachunku z wieloma pozycjami z produktami. Produkty powinny być dostępne w formie listy rozwijalnej. Po wypełnieniu formularza ma być wyświetlany koszt rachunku oraz wysyłany mail wraz z zapisaniem do pliku. Wykorzystać dwa pliki z danymi:
  • produkty, o formacie: KOD^^NAZWA^^CENA
  • rachunki, o formacie: NAZWA^^ADRES^^NIP^^KOD_PROD_1^^SZT_PROD_1^^KOD_PROD_2^^SZT_PROD_2^^…
 6. Napisać stronę, która będzie wyświetlała czas jaki spędziliśmy na niej. Wykorzystać standardowe mechanizmy sesji.
 7. Napisać skrypt, który będzie generował listę osób z sumą wpłat w kolejności malejącej po kwocie wpłat, na podstawie pliku tekstowego o formacie:
  • imie,nazwisko,kwota_pojedynczej_wplaty
  • imie2,nazwisko2,kwota_pojedynczej_wplaty
  • imie,nazwisko,kwota_pojedynczej_drugiej_wplaty_tej_osoby
  • itd…
 8. na podstawie pliku csv z danymi: nr faktury; data; kod klienta; kwota oraz drugiego pliku: kod klienta; nazwa; nip; adres, napisać:
 9. Napisać skrypt, który wygeneruje formularz z polami: data, kwota wpłaty, firma. Pole firma ma być listą rozwijalną na podstawie pliku csv o formacie: id_firmy;Nazwa_firmy;NIP;Adres
 10. Napisać skrypt, który wygeneruje tabelkę z kolumnami imie,nazwisko,wiek dla osób starszych niż 18 lat na podstawie pliku csv o formacie: imie;nazwisko;rok_urodzenia

Zadania projektowe (do samodzielnej realizacji)

Na ocenę 3

 1. Napisać skrypt, który będzie wyświetlał stały nagłówek, stałe menu, stałą stopkę oraz na podstawie przekazanego parametru wyświetlał zawartość odpowiedniej podstrony.
 2. Napisać skrypt, który będzie wyświetlał na podstawie danych z pliku tekstowego menu,
 3. Napisać skrypt, który będzie wyświetlał rozkład jazdy wybranej linii autobusowej dla okreslonego przystanku, na podstawie wybranego pliku tekstowego z godzinami odjazdów,
 4. Napisać skrypt, który na podstawie dowolnego pliku CSV wyświetli dane w postaci tabelki HTML.

Na ocenę 4

 1. Napisać program, który na podstawie wagi, płci oraz terminach wypitego alkoholu wyświetli poziom alkoholu we krwi.
 2. Napisać skrypt, który rejestrował będzie odwiedziny i prowadził podstawowe statystyki opartę o datę, czas, lokalizację wejścia.
 3. Napisać skrypt rejestracji kosztów utrzymania samochodów wraz z wyświetlaniem podsumowania na poszczególne miesiące.
 4. Napisać skrypt wyświetlający wyniki losowania lotto i wysyłający je na wybraną listę email.
 5. Napisac skrypt wyświetlający kurs wybranej waluty i rejestrujący je w pliku tekstowym.
 6. Napisać skrypt wysyłania wiadomości SMS (PlusGSM).
 7. Napisać skrypt, który wyświetli na podstawie ICM pogodę w określonym wcześniej zdefiniowanym obszarze.
 8. Napisać skrypt, który wyświetli w prostej formie program na dziś HBO lub Canal+.
 9. Napisać skrypt do wstawiania na stronę do obsługi rejestrowania przeglądarek internetowych wraz ze skryptem wyświetlającym statystyki.
 10. Napisać skrypt wyświetlający repertuar wybranego kina na dziś.
 11. Napisać skrypt, który wykona import danych z pliku CSV do tabeli na podstawie podstawowego opisu tabeli w formie (nazwa bazy i tabeli ? 1 linia w pliku CSV, nazwy kolumn ? 2 linia w pliku CSV).
 12. Napisać skrypt generujący wykres kołowy (gif) na podstawie pliku csv z danymi (kolumny: opis, wartość).
 13. Napisać skrypt generujący wykres w semigrafice (html) na podstawie pliku csv z danymi (kolumny: opis, wartość).
 14. Napisać system przypomnień SMS (PlusGSM), gdzie można zdefiniować datę i czas wysłania SMS.

Na ocenę 5

 1. Napisać program wyświetlania banerów z zarządzaniem czasem wyświetlania.
 2. Napisac system wystawiania uniwersalnych faktur VAT z prostym rejestrem.
 3. Napisać system zamówień podstawowego sklepu internetowego.
 4. Napisac system newslettera z wysyłką do grup użytkowników wraz z edycją harmonogramu kolejki wysyłki.
 5. Napisać system publicznej galerii zdjęc, do której każdy będzie mógł dodawać nowe zdjęcia z podziałem na kategorie.
 6. Napisać system katalogu stron WWW z podziałem na kategorie z możliwością wyszukiwania.
 7. Napisać uniwersalny skrypt obsługi logowania na stronę jako skrypt do wstawiania na stronę wraz z adminem do zarządzania użytkownikami.
 8. Uruchomić i skonfigurować dla określonego celu system Wikipedia.
 9. Uruchomić i skonfigurować dla określonego przypadku system OsCommerce.
 10. Napisać skrypt, który wstawiony do wszystkich podstron serwisu będzie rejestrował ścieżki poruszania się po serwisie przez użytkowników oraz wyświetlał wg popularności.
 11. Napisac skrypt rozbudowanego wyszukiwania po wielu polach w uniwersalnej bazie danych.
 12. Napisać skrypt, który na podstawie tekstowego opisu tabeli (nazwa, kolumny, typy, kolumna ID) umożliwi standardowe przeglądanie, przeszukiwanie oraz edycję danych w tabeli.
 13. Napisać skrypt do wyświetlania galerii zdjęc, który na podstawie plików JPG w katalogu przy pierwszym uruchomieniu zrobi katalog tymczasowy z ikonkami.
 14. Napisać skrypt generujący statystyki odwiedzialności wg różnych parametrów (np. częstotliwości odwiedzania, czasu odwiedzania, stron wejściowych) na podstawie cookies

Wpisz komentarz

You must be logged in to post a comment.